Fiske - Mauritania 2000

Mauritania sies å ha et fantastisk fiske, men jeg fikk bare småfisk på min tur dit i år 2000 sammen med min venn Mar.

Dette var vår fiskecamp i Mauritania.

Fornøyde Mylla-fiskere