Norge - Fiske

Her er diverse bilder fra forskjellige fisker jeg har fått.

Teine fiske etter abbor om våren.