Svalbard

Reiste til Svalbard for å jakte ryper det første året som det ble innført «bag limit» på 5 ryper pr høst for folk som ikke er bosatt på øygruppen.

Vi kjørte rundt i Taxi og når vi så ryper så ba vi sjåføren stoppe og snek oss innpå fra veien. Svalbard-rypa er nesten tam så det er ingen sportslige utfordringer med jakten, men en annerledes opplevelse var det selvfølgelig. Vi endte etter vært opp i en av Svalbards mange barer der vi storkoste oss etter den «harde» jakta!